Få hjælp til…

Mange små og mindre virksomheder har ikke arbejdsopgaver nok til at fastansætte en regnskabsmedarbejder. Større virksomheder kan i perioder have brug for ekstra hjælp i bogholderiet. Jeg kan som freelance bogholder hurtigt træde til, og kan være fleksibel med arbejdstider og arbejdssted. Din virksomhed har heller ikke omkostninger ved sygdom, til sociale bidrag, forsikringer eller lange og dyre opsigelsesvarsler.

Hos M.S. Kontorservice betaler du kun for det faktiske tidsforbrug.

 

BOGHOLDERI

Bogføring • Debitor- og kreditorstyring • Betalinger • Afstemninger • Fakturering

LØN

MOMS
Afstemning og indberetning

REGNSKAB OG BUDGET
Drifts- og likviditetsbudgetter • Perioderegnskaber • Årsregnskab og selvangivelse for mindre virksomheder • Afstemt årsregnskab med dokumentationer til revisor

ØKONOMISYSTEM
e-conomic – hvis ikke du vil investere i eget økonomisystem.  Microsoft C5